Tuesday, March 1, 2011

Terlaknat Yang Menuduh Wanita Baik BerzinaFirman Allah swt:

"Sesungguhnya orang-orang yg menuduh wanita-wanita yang baik-baik,yang lengah lagi beriman (berbuat zina),mereka kena laknat didunia dan akhirat,dan bagi mereka azab yang besar.Pada hari (ketika) lidah,tangan,dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan".
(QS.An-Nuur :23-24).

Abdulallah Ibnu Abbas berkata:"Laknat bagi orang yang menuduh isteri-isteri nabi berbuat serong,dan baginya tdk ada pintu taubat.Sedangkan tuduhan terhadap wanita mukminah yg lain masih ada pintu pengampunan bila penuduh bertaubat".

Kaum munafik pernah menuduh 'Asisyah Ra,isteri Rasulullah SAW,dengan tuduhan berzina.Orang yang menuduh demikian untuk mensyahkan tuduhannya harus mendatangkan empat orang saksi dan kalau tdk bisa maka si penuduh harus dihukum dera sebanyak delapan puluh kali.
Firman Allah swt:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yg baik-baik (berbuat zina) dan mereka tdk mendatang 4 orang saksi,maka deralah mereka(yang menuduh itu)delapan puluh kali dera,dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lama nya.Dan mereka itulah orang-orang yg fasik,kecuali orang yg bertaubat sesudahnya itu dan memperbaiki (dirinya),maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha penyayang". (QS.Anuur:4-5)

No comments:

Post a Comment