Saturday, February 26, 2011

Terjadinya Al-Dukhon (Kabut) di Akhir Zaman.

Al-dukhon {Kabut}


Firman Allah dlm Surat Al-Dukhon ayat 9-16:


"Tetapi mereka bermain-main dlm keraguan.Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yg nyata.Yang meliputi manusia,inilah azab yg pedih.(Mereka berdoa):"Ya Tuhan kami,lenyapkanlah dari kami azab itu.Sesungguhnya kami akan beriman".Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan.padahal telah datang kepada mereka seorang Rasullah saw yg memberi penjelasan.Kemudian mereka berpaling dari padanya dan berkata:"Dia adalah seorang yg menerima ajaran (dari orang lain)lagi pula seorang yg gila.Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit.Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).(ingatlah)hari(ketika)kami menghantam mereka dgn hantaman yg keras.Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan."

Al-Hafidh ibnu Katsir Al-Damsyiki berkata:"perkataan "Al-Qosh"ini yg dimaksudkan adalah Al-Dukhon yg akan terjadi dihari kiamat,persoalan ini bukanlah hal yg baru.Untuk itu Ibnu Mas'ud mengembalikan persoalan ini dikaitkan dgn kekuasaan Allah swt yg akan didatangkan olehnya sebelum terjadi hari kiamat seperti wujudnya Al-Dukhon ini,seperti halnya kejadian2 tanda(hari kiamat)yg lain seperti keluarnya makhluk Daabah,Dajjal,Dukhon,Yajuj dan Majuj sebagaimana yang ditunjukan oleh hadits terdahulu termasuk hadits nya Abi Suraih dan Abi Hurairah dan juga Hadits yg lain dari sahabat.

Adapun bila diperhatikan keadaan bergeraknya Dukhon seperti yg dapat terlihat seperti sekarang ini,Bukanlah Al-Dukhon (kabut) yg Hakiki seperti disitir pada dhahirnya ayat sebagai tanda2 terjadinya hari kiamat,dan tdk menutup kemungkinan pula dgn merajalelanya tanda ini sehingga mereka berdoa seperti Firman Allah Al-Dukhon ayat 12:

"Ya tuhan kami lenyapkanlah dari kami adzab itu,sesungguhnya kami akan beriman."

Al-Qurtubi berkata:

"Riwayat dari ibnu mas'ud bahwa nantinya itu terdapat dua dukhon;salah satunya telah dibahas sebelumnya dan yg lainnya adalah berbentuk kabut yg memenuhi antara langit dan bumi dimana waktu itu tdk dijumpai orang beriman kecuali terkena penyakit salesma.Adapun keadaan orang kafir dikala itu menjadi berlubang telinganya,maka ditiupkanlah angin arah selatan dari arah negeri Yaman lalu dicabut ruh orang-orang beriman,dan tinggal orang yang jahat2 saja."

No comments:

Post a Comment