Sunday, January 16, 2011

Izin Berburu Yang Kadaluarsa

Untukmengisi waktu libur, Danangberencana untuk pergi berburuceleng di hutan. Segera saja iamengumpulkan teman-temannyauntuk bersegera menjelajah hutan.Setelah terkumpul beberapa orang,Danang dan teman-temannyasegera menuju ke hutan. Namunsebelum memasuki hutan, merekadicegat oleh polisi hutan. Polisihutan mencurigai mereka sebagaipemburu liar.Polisi: "Selamat pagi Pak!!"Pemburu: "Iya Pak."Polisi: "Boleh minta tolongmenunjukkan izin berburu Anda?"Pemburu: "Ini Pak silakan dicek."Polisi: "Wah ini kan sudahkadaluarsa, udah habis sejak tigabulan yang lalu. Anda sudah tidakbisa berburu celeng di hutan ini."Pemburu: "Memang betul Pakizinnya sudah kadaluarsa. Tapisaya kan sedang berburu celengyang saya tangkap tiga bulan yanglalu."Polisi: "???..."

No comments:

Post a Comment